anasayfaSliderex

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Vizyonumuz

Açıklık, ekip çalışması, girişimcilik ve yaratıcılığı  destekleyerek, şirketimizi Türkiye'de çalışmak için en çok tercih edilen ve çalışanların gerçekten mutlu olduğu şirket haline getirmek. Müşteri ve çalışanların memnuniyetini hedef almak ve bunu sürekli kılmaktır.

İnsan Kaynakları Misyonumuz

 • Şirketin değeri, hedef ve stratejileri doğrultusunda değişen rekabet şartlarına uyum sağlayabilmek için sürekli gelişimi mümkün kılmak,
 • Kişilerin ve işin ihtiyaçlarını karşılamada güvenilir, etkin, yetenekli ve amaç yönlü bir takım olarak tanınmak,
 • İş amaçlarına ulaşmada kişisel çabaları grup bazında koordine etmek,
 • Mevcut ve gelecekteki iş ihtiyaçlarının temeli için gereken nitelikli eleman ihtiyacını giderebilmek.

İnsan Kaynakları Politikamız

 • Çalışanların mutluluğu ve motivasyonunu yükseltmek.
 • Çalışanların sürekli gelişimini sağlamak ve organizasyon üzerindeki katma değerini arttırmak.
 • Kalite ve İş Sağlığı Güvenliği  bilincini arttırmak.
 • Şirkette yaygın ve sürekli eğitim faaliyetleri organize etmek.
 • İç ve dış müşteri mutluluğunu en üst seviyeye çıkarmak.
 • Başarıların gerektiği şekilde takdir edilmesi ve ödüllendirilmesini sağlamak.
 • Birey başarısını takım başarısına, takım başarısını bölümler başarısına, bölümler başarısını şirket başarısına dönüştürmek.
 • Etnik köken ve kişisel inanç ayrımı yapılmaksızın, kadın-erkek eşitliğini gözetmek.

Sosyal Faaliyetlerimiz

Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere bazı örnekler:

Ülkem İçin

Her yıl Mayıs ayında Koç Holding "Ülkem İçin" kampanyası kapsamında farklı sosyal sorumluluk projeleri belirlenir ve uygulanır.

 • Bağlarbaşı İlköğretim Okulu dış duvar yapımı, okul içine zemin döşemesi (2006),

 • SHÇEK Üsküdar Hasan Tan Çocuk Yuvası bilgisayar odasındaki PC lerin yenilenmesi ve 1 günlük müze gezisi (2007)
 • Kan bağışı kampanyası (2010)

Meslek Lisesi Memleket Meselesi

Koç Holding tarafından 2007 yılında  Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak olarak başlatılan "Meslek Lisesi Memleket Meselesi" adı verilen sosyal sorumluluk projesinin amacı; sektörlerde üniversite mezunları dışında ara kademe personele de ihtiyaç duyulduğunu vurgulamak ve meslek liselerini tercih edilir hale getirmektir.

Bursların verilmeye başladığı 2006-2007 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere, Türkiye'nin her ilinden en az bir meslek lisesini kapsayacak şekilde 4 yıl boyunca, her yıl 2 bin yeni bursiyerin programa dahil edilmesi ile 4 yılda 8000 öğrenciye ulaşılması hedeflenmektedir. 7. yılın sonunda ise bu öğrencilerin tümü mezun edilmiş olacaktır.

Ayrıca, staj desteği, istihdam desteği ve mesleki teknik eğitim desteği de projenin faaliyetleri arasındadır. Projekapsamında; Koç Topluluğu Şirketleri kendi sektörlerine yönelik eğitim veren meslek liseleri ile eşleştirilmektedir.

Setur olarak,  2007-2008 eğitim öğretim yılında proje kapsamında sorumlu olduğumuz  okuldan burs verilen 20 öğrenciye eğitimleri ile ilgili koçluk yapılmıştır.

Setur Marinas'da Staj

Staj başvurularınız için İnsan Kaynakları ile irtibata geçebilirsiniz.

Tel: 0216 346 23 46
E-posta: insankaynaklari@seturmarinas.com