Yalova Marina görsel içerik

İletişim

Yalova Marina    
Adres   Süleyman Bey Mah. Yalı Cad. No : 45 Yat Limanı Merkez Yalova
Telefon   +90.226.813 19 19
Faks   +90.226.813 26 00
E-Posta   yalova@seturmarinas.com
Google Harita : Yalova Harita
Koordinat : 40°  39,7' 07'' N - 29°  16,4' 40''  E
Telsiz Kodu : 73  “Setur Yalova Marina'' 16